Buejegerskolen

Buejegerskolen ble til av en rekke artikler i vårt medlemsblad, Buejegeren.

Buejegerskolen er i hovedsak forfattet av Arve O. Vestgård, med unntak av det som omhandler oppsett og trimming som er skrevet av Cato Eide. Artikkelserien er i første rekke ment å være til hjelp for ferske buejegere, men vi tror at også de mer erfarne vil finne noen tips her.