Uten Norges Buejegerforbund blir det ikke buejakt i Norge. Bli medlem og støtt oss!

Medlemskap for 2019 er:

  • Enkeltmedlem: 450,-
    (Ved innmelding siste halvdel av kalenderåret, betales 225,-)
  • Familiemedlem: 600,-
  • Livstidsmedlem: (LTM) 4500,- (D.v.s. 10 x enkeltmedlemskap om kontingent i fremtiden vil øke.) 

Livstidsmedlemskap i Norges Buejegerforbund. 
Det er flere interesseorganisasjoner som har livstidsmedlemskap. De som betaler inn kontingent som LTM medlem vil motta 1 stk. tøymerker med LTM brodert inn. Det er likt tøymerke som det vanlige tøymerke. Du har nå en gyllen mulighet til å slippe årlige kontingent purringer. Bli livstidsmedlem i NBJF.

Kontingenten dekker også bladet Buejegeren som kommer ut 3 ganger i året. (Kun et nummer pr. familiemedlemskap). Nye medlemmer vil ved innbetaling motta en velkomstpakke som inneholder tøymerke, tidligere utgave av Buejegeren samt en informasjonsfolder.

Familiemedlemskap
Send inn en innmelding per person, referer så i "Annet"-feltet til en en av de andre i familiemedlemskapet, f.eks "Familiemedlemskap sammen med Ola Normann".

Tilhører du en lokal Buejegerklubb så skriv klubbnavn også i "Annet"-feltet.

 

Betaling skjer til kontonummer: 0530.29.86586
Eller på Vipps til #87998
Merk betalingen med fornavn og etternavn.