Uten Norges Buejegerforbund blir det ikke buejakt i Norge. Bli medlem og støtt oss!

Medlemskap for 2019 er:

  • Enkeltmedlem: 450,-
    (Ved innmelding siste halvdel av kalenderåret, betales 225,-)
  • Familiemedlem: 600,-
  • Livstidsmedlem: (LTM) 4500,- (D.v.s. 10 x enkeltmedlemskap om kontingent i fremtiden vil øke.) 

Livstidsmedlemskap i Norges Buejegerforbund. 
Det er flere interesseorganisasjoner som har livstidsmedlemskap. De som betaler inn kontingent som LTM medlem vil motta 1 stk. tøymerker med LTM brodert inn. Det er likt tøymerke som det vanlige tøymerke. Du har nå en gyllen mulighet til å slippe årlige kontingent purringer. Bli livstidsmedlem i NBJF.

Kontingenten dekker også bladet Buejegeren som kommer ut 3 ganger i året. (Kun et nummer pr. familiemedlemskap). Nye medlemmer vil ved innbetaling motta en velkomstpakke som inneholder tøymerke, tidligere utgave av Buejegeren samt en informasjonsfolder. Du vil etter kort tid motta en epost fra oss med mer informasjon om innbetaling.

For å registrere medlemskap send en mail med følgende opplysninger til medlem@nbjf.no:

Fornavn:
Etternavn:
Kjønn:
Adresse:
Postnummer:
Poststed:
Fødselsdato (dd.mm.åååå):
Epost:
Mobilnummer:
Medlemskapstype:

Hvis det er familiemedlemskap, list opp informasjon om de andre også (samme liste som over), hvis det er utvidelse av familiemedlemskap, nevn navnet til en av de som er registrert.

Tilhører du en lokal Buejegerklubb så skriv klubbnavn.

Betaling skjer til kontonummer: 0530.29.86586
Merk betalingen med fornavn og etternavn.