Nytt innspillsmøte for moderniserings arbeidet med viltloven

03.12.2022

Viltloven er under revidering, og Landbruks- og mat departementet inviterte i 2. desember ulike organisasjoner til innspillsmøte.

Oppdatert informasjonsfolder

14.11.2022

Informasjonsfolder

IBEP-kurs 2022

29.08.2022

IBEP-kurs i Bærum

Informasjonsfilm om moderne buejakt

23.08.2022

Ny informasjonsfilm om moderne buejakt

Sommerhilsen fra styret

25.07.2022

En sommerhilsen fra styret!

En vellykket jakttur

15.07.2022

Ole Hansen Næset har vært på bukkejakt i Danmark