Om Norges Buejegerforbund

Norges Buejegerforbund ble stiftet i 1988 og er en interesseorganisasjon for norske jegere som ønsker å jakte med pil og bue i Norge. Forbundets overordnede mål er derfor å bidra til at slik jakt blir tillatt.

Opparbeidelse av førstehånds erfaringer med buejakt, og å skaffe til veie all relevant kunnskap i forbindelse med slik jakt er derfor viktig. Enten det dreier seg om tekniske, vitenskapelige, samfunnsmessige, moralske eller etiske forhold.

Forbundet sitter nå på en betydelig mengde praktisk erfaring og teoretisk kunnskap om jakt med pil og bue fra hele verden. Det er viktig å videreformidle denne kunnskapen til den norske befolkningen, til våre jegerorganisasjoner, til andre organisasjoner som kan ha interesser innenfor buejakt og til de riktige statlige organer. Dette gjør vi bla. gjennom deltakelse på utstillinger, ved å holde foredrag, ved demonstrasjoner, ved møter med politiske partier og gjennom oppslag i media.

Hvert år arrangeres flere jaktturer til USA, Canada og Afrika. Forbundets medlemmer har felt vilt på alle kontinenter og av tilnærmet alle størrelser.

Samarbeidspartnere

Vi samarbeider nært med buejeger organisasjonene i våre nabo land som Danmark, Finland og Sverige.
Vi er også tilsluttet flere organisasjoner som jobber med buejakt;

Utdanning

Forbundet arrangerer også kurs for sertifisering som internasjonal buejeger etter standarden til International Bowhunter Education Program (IBEP). Dette kurset består av en teoretisk del og en praktisk del.

Den teoretiske delen går ut på jaktformen buejakt, hvordan den er annerledes fra annen jakt, etikk og moral, samt opplæring i det tekniske ved utstyr brukt under jakten.

Den praktiske delen er en skyteprøve hvor man enten skyter på 3-demensjonale dyrefigurer eller papir skiver av dyr.
Avstandene varierer mellom hvert skudd så her må man kunne avstandsbedømme lengden.

Konkurranse

Som et ledd i opplæringen av norske buejegere arrangerer forbundet blant annet konkurranser med naturtro 3-dimensjonale dyrefigurer laget av plastskum. Skyteformen kalles på grunn av "blinkene" for 3D-skyting. Konkurransene ligner mye på de såkalte jaktstiene som jegere med kruttvåpen deltar i.