Starte lokal buejegerklubb

Norges Buejegerforbund oppfordrer sine medlemmer om å starte lokale NBJF-klubber der du bor. Lokalt engasjement og lokale ildsjeler, er buejaktens fremste ambassadører. Vi oppfordrer derfor alle som har muligheter til det om å samles i en lokal buejegerklubb.

Krav til lokallaget:

For å opprette en klubb skal det være minimum 5 medlemmer. Klubben må ha et styre bestående av minimum; leder, kasserer og ett styremedlem. Klubbens økonomi er adskilt fra Norges Buejegerforbunds, og medlemsavgift kreves inn separat av den lokale klubben og NBJF. Forbundet vil ha vanlige satser og sende ut medlemsbladet Buejegeren til medlemmen direkte på vanlig måte. Lokallaget kan ha medlemmer som ikke er medlemmer i NBJF. Dog må minimum styret og forøvrig majoriteten av medlemmene være medlemmer i NBJF for at det skal regnes som et lokallag av NBJF.

Lokallaget må føre medlemslister over sine medlemmer. Dette rapporteres til NBJF ved hvert årsskifte. Kopi av årsmøteprotokoll sendes NBJF etter hvert årsmøte.

Støtte

Norgs Buejegerforbund kan være behjelpelig ved oppstart av ny klubb. Økonomisk støtte vil vurderes i den grad vi har økonomisk mulighet til det.

Lokale klubber får fast spalteplass i Buejegeren (det er opp til redaktøren å tilpasse dette i bladet basert på stoffmengde) og plass på egen side på nbjf.no til lokalstoff.

Vi kan jo også nevne at NBJF sentralt kan bidra med informasjonsmateriell etter behov som: brosjyrer, powerpoint, gamle blader/artikler, ekspertise, foredrag, besøk, kurshjelp osv. Lokalt er det også gode muligheter til å hente penger dersom klubben får en viss størrelse. Dette kan være verd innsatsen særlig hvis det blir snakk om innkjøp av kostbare 3D-dyr. Flere klubber har klart å skaffe titusener av kroner i lokal støtte til slike formål!

Går dere med planer om å starte en lokal buejegerklubb så ta kontakt med forbundet.