Lær om moderne buejakt

Så du lurer på hva og hvordan buejakt foregår? Hva utstyr som brukes? Er det en pinne med ett tau stomp som vi lagde i skogen som barn? Hva med pilene? Kraft nok til å felle ett dyr?

Du har kanskje hørt mye forskjellig om buejakt, og mye av dette stammer fra uvitenhet.
Buejakt er en moderne jaktmetode som er vanlig over hele verden.

Kartet under viser i lystgrønn farge hvilke områder i verden buejakt er tillatt.

Noen vanlige påstander og fakta om buejakt

(klikk for å åpne påstand)

 • announcement Vi trenger ikke å jakte med primitive steinaldervåpen.

  En moderne jakt bue er med tilhørende utstyr som sikte, pil hylle, karbonspiler og avtrekker er et høyteknologisk våpen med god presisjon og repeterbarheten er veldig god skudd for skudd. Dermed egner den seg godt til jakt.

  Teknisk har buen utviklet seg mer enn andre jaktvåpen.

 • announcement Buen er et svakt våpen med dårlig presisjon.

  FACE representerer jegere i 36 land inklusiv de 28 EU landene. FACE har kommet med et dokument som bekrefter at de likestiller det å jakte med bue og rifle

  FACE ser på jakt med pil og bue som et alternativ til jakt med skytevåpen, med sine egne karakteristiske egenskaper. Jakt med skytevåpen og bue likestilles siden de begge oppfyller de to kravene som muliggjør et ansvarlig skudd.
  De har begge tilstrekkelig treffsikkerhet og har tilstrekkelig energi til å levere et dødelig skudd, i motsetning til fordommene som eksisterer hos mange i dag.

 • announcement Det er dyremishandling å jakte med pil og bue.

  En pil med jaktspiss som passerer gjennom lunge hjerte regionen på et dyr avstedkommer et umiddelbart blodtrykksfall med en rask utblødning. Dyret mister bevisstheten etter få sekunder og faller om.

  DTU, Veterinærinstituttet i Danmark 06.06.2016 :  «Ved skud med riffelkugle vil sårkanalen typisk være mindre, da der er tale om afrivning som følge af kuglens eller fragmenter af denne gennem vævet. Ved anvendelse af en pil bliver sårkanalen større, da denne skær sig ved gennem vævet og derved vil blødningen blive større ved træf. Ved påskydning af et dyr med en pil vil afhelingen ske hurtigere, da vævet ikke er knust (som ved en kugle), men udelukkende har fået et snitsår.

 • announcement Risikoen for skadeskyting er større med bue enn med rifle.

  Finnish Wildlife Agency. Bowhunting in Finland 07.02.2014 «Ut fra et hensyn til dyrevelferden har ikke Finland observert at skadeskyting har vært et problem. Buejegere skader ikke flere dyr enn andre jegere. Buejakt er en sikker jaktmetode. Det er ikke registrert noen jaktulykke til nå, som er forårsaket av jakt med pil og bue.»

  Miljø og Fødevareministeriet i Danmark publisert 01.09.2017 «Det har vært buejakt på blant annet rådyr siden 1999 og erfaringene viser at jakten er fullt ut etisk. Det skjer således ikke flere skadeskytinger ved buejakt enn ved riflejakt.»

  I de overnevnte landene er buejakt akseptert hos allmenheten, som en human jaktform.

 • announcement Buen er det perfekte våpen til tyvjakt.

  I våre naboland som har praktisert buejakt i flere tiår har det aldri vært et problem med tyvjakt. (Finnish Wildlife Agency. Bowhunting in Finland 07.02.2014)

 • announcement God jaktetikk og respekt for viltet taler mot buejakt.

  Hensynet til human jakt og dyrevelferd vektlegges sterkt. Det kreves: Bestått jegerprøve, eget buejegerkurs med teoriprøve samt en årlig ferdighetstest i bueskyting og avstandsbedømming. Det vil også være krav til utstyr som skal brukes.

 • announcement Hvis man er så opptatt av å komme nær viltet før man feller det så går dette helt fint både med hagle og rifle.

  Buejakt er å jakte i absolutt stillhet uten å forstyrre roen i skogen. Buejakt forstyrrer ikke andre brukere av utmarka som turgåere, joggere, bær- og sopplukkere osv. Buejakt en miljøvennlig og støyfri jaktform. Ingen forurensning og egnet for bestandskontoll i nærheten av bebyggelse.

  Man kan dra en parallell til sportsfiske: Hvorfor bruke fiskestang når man får mer fisk med garn?

DESSUTEN er buejakt miljøvennlig i all sin form.

 • Det brukes ikke bly eller andre miljøfarlige stoffer.
 • Intet prosjektil legges igjen i skogen da pilene er enkle å finne og vandrer svært kort.
 • Faren for prosjektiler på avveie med tanke på rikosjetter er ikke-eksisterende.
 • Det er ingen lydforurensning eller forstyrrelser av noe slag.

Moderne jaktspisser har skarpe blader og er designet for å effektivt felle viltet.

Spisser Med Faste Blader Fra 26 Mm Til 28 Mm Kuttediameter
Mekaniske Spisser Fra 45 Mm Til 62 Mm Kuttediameter