Forbundsstyret

Forbundsstyret i Norges buejegerforbund består av leder, nestleder, kasserer, sekretær, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Styret velges av årsmøte og sitter i 2 år.

Dagens forbundsstyre er:

Vidar Bjørnli
Leder

Vidar Bjørnli

vbjornli@gmail.com

Aun Egil Vikør
Nestleder

Aun Egil Vikør

aevik@hotmail.com

Egil Gulliksen
Kasserer

Egil Gulliksen

eggul@statoil.com

Rune Antonsen
Sekretær

Rune Antonsen

rune.antonsen@gmail.com

Jan Sivert Hauglid
Styremedlem / Pressekontakt

Jan Sivert Hauglid

jansiverth@gmail.com

Erling Flatby
Styremedlem / Pressekontakt

Erling Flatby

erlingflatby@gmail.com

Styremedlem

Jim Alan Stensrud

al-stens@online.no

Svein Arne Dalane
Styremedlem

Svein-Arne Dalane

sdalane@gmail.com

Tyggve Tønneberg
Varamedlem

Tryggve Tønneberg

tryggv-t@online.no

Åge Morten Veimo
Varamedlem

Åge Morten Veimo

ageveimo@gmail.com

Kåre Gulliksen
Revisor

Kåre Gulliksen

kare.gulliksen@dnvgl.com