IMG 20221005 093102 (1)

Viltforvaltningsrådet i Danmark positive til jakt på storvilt

10.02.2023

Danmark har i perioden 1. september 2018 til 31. august 2021 gjennomført en forsøksordning med jakt på stort hjortevilt. Det vil si dåhjort, sikahjort og kronhjort. Det ble da utarbeidet en rapport av miljøstyrelsen basert på datagrunnlaget som ble samlet under forsøksperioden.

Viltforvaltningsrådet i Danmark hadde nå nylig et møte angående sin vurdering av buejakt på store hjortevilt. Under møtet var det da nevnte rapport som ble brukt som informasjonsgrunnlag da en beslutning skulle tas. Viltforvaltningsrådet er et råd som er sammensatt av representanter fra ulike interesseorganisasjoner og forskningsinstitusjoner. Deres oppgave er å gi råd til miljøministeren om spørsmål knyttet til den danske jakt og viltforvaltningen. Viltforvaltningsrådet som et rådgivende organ ga tommel opp for buejakt på store hjortevilt. Det vil si at det nå er opp til miljøministeren å avgjøre om hjortejakten blir en permanent ordning eller ikke.

Les mer om saken på det danske jegerforbundets hjemmeside her:https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2023/vfr-anbefaler-buejagt-pa-storre-hjortevildt/