Årsmøte 2020

Valgkomiteens innstilling til nytt styre

01.06.2023

Valgkomiteen har komt med sin innstilling til nytt styre.

Leder: Vidar Bjørnli. På valg i 2023. Tar ikke gjenvalg som leder. 
Valgkomiteens innstilling er Svein Arne Dalane. Velges for 1 år
 
Nestleder: Erling Flatby. På valg i 2023.
Stiller til  gjenvalg.
 
Kasserer: Egil Gulliksen. Valgt til 2024.
Sekretær: Rune Antonsen. Valgt til 2024.
Styremedlem 1: Ole Hansen Næsset. Valgt til 2024.
Styremedlem 2: Svein Arne Dalane. Valgt til 2024. Innstilt til leder.
Valgkomiteens innstilling er Vidar Bjørnli. Velges for 2 år
 
Styremedlem 3: Jan Sivert Hauglid. På valg i 2023. 
Valgkomiteens innstilling er - Kim Hatleset
 
Styremedlem 4: Jack Westbø. På valg i 2023. (Ble valgt kun for et år i 2022.) Stiller til  gjenvalg.
 
Varamedlem 1:Trygve Tønneberg. På valg i 2023.
Stiller til  gjenvalg. 
Varamedlem 2: Carl Jørgen Ringvold. Valgt til 2024.