Covid 19 Cdc

UTSATT - Årsmøtet 2020

18.03.2020

Vi har ikke noe ny dato for når eventuelt årsmøtet vil bli holdt da situasjonen i Norge rundt COVID-19 fremdeles er uavklart, ingen vet hvor lenge dette vil pågå.
Vi vil komme med ny dato så fort vi vet når.

Hvis det har seg slik at situasjonen drar ut i lengre tid, så har vi diskutert alternative måter for å avholde årsmøtet på. Men dette vil vi komme tilbake på om det blir nødvendig.

De som er påmeldt og har betalt vil få dette refundert innen noen dager.

 

Da gjenstår det bare for oss å si;
Vær forsiktig, vask hendene ofte, ta vare på hverandre.