Creator: Jan VAN DE VEL Copyright: © European Union 2018

The European Federation for Hunting and Conservation sitt standpunkt på buejakt

22.09.2020

FACE - The European Federation for Hunting and Conservation har offentliggjort sitt standpunkt på buejakt, og det er entydig JA!

FACE - The European Federation for Hunting and Conservation skriver på sine hjemmesider den 8. september i år:

Med en økende interesse for buejakt i Europa er det med glede FACE presenterer sitt standpunkt i dette spørsmålet. Vi har jobbet med dette i nært samarbeid med EBF (European Bowhunting Federation) og med sterk støtte fra sine medlemmer.

Vi kan her legge til at Norge er med i FACE og at NBJF er medlem i EBF.
Kort fortalt gir FACE full støtte til buejakt. Noen hovedpunkter blant vedtakene i FACE sin generalforsamling den 7.9.20:

  • Buejakt anerkjennes fullt ut som jaktvåpen, og det er ingenting i hverken EU Habitats Directive, EU Birds Directive2 eller Bern Convention som er til hinder for dette.
  • Buejakt bidrar til rekruttering av jegere.
  • Nasjonale myndigheter oppfordres til å jobbe for regulering av og promotering av buejakt når det er ønsket av jegermiljøet.

Følg denne lenken for å lese hele artikkelen på FACE sine egne sider https://www.face.eu/2020/09/face-position-on-bow-hunting-adopted/