Svenskjaktpn

Svenskene samarbeider

07.06.2017

Svenske jeger- og buejegerforbundet samarbeider nå om å få innført buejakt, dette er ett veldig bra fremskritt for svenskene.

Svenske jeger- og buejegerforbundet samarbeider nå om å få innført buejakt, dette er ett veldig bra fremskritt for svenskene.

Förbundsstyrelsen fick i uppdrag att i samarbete med Svenska bågjägarförbundet utforma förslag som utifrån tekniska och juridiska krav följer föreslagna riktlinjer för bågjakt. Dessutom ska förbundsstyrelsen driva frågan på lämpligt sätt mot berörda myndigheter.
Inriktningen är att bågjakt ska vara tillåtet på allt vilt utom stora rovdjur och säl. Samt krav på licens på vapen i motsvarande klass som det vilt som jagas.
Dessutom ska en bågjägare gå en obligatorisk utbildning. Frågor som återstår att lösa handlar främst om juridiska aspekter, till exempel uppsiktsjakt samt om det finns anledning att införa indelning av pilbågar för högviltjakt och småviltjakt.