Storvilt jakt i Danmark = SANT

06.09.2018

Den Danske Miljøministeren, Jakob Ellemann-Jensen, signerte den 29. august loven som starter buejakt på storvilt i Danmark i en prøveperiode på 4 år.

Jakt på storvilt med pil og bue er nå blitt en realitet i Danmark

Den Danske Miljøministeren, Jakob Ellemann-Jensen, signerte den 29. august loven som starter buejakt på storvilt i Danmark i en prøveperiode på 4 år.

Oppstart er allerede 1. september 2018 og tillater nå jakt på hjort, sikahjort og dåhjort.
Fra før var det tillatt å jakte på småvilt opp til og med rådyr.


«Selv om det krevde mye arbeid for Danmarks Jægerforbund og Foreningen Af Danske Buejæger (FADB), var det verdt alt strevet» konkluderer en glad formann, Brian Lisborg fra FADB

Buejakt har vært en veldig vellykket jaktform i Danmark på rådyr og småvilt siden 1999.
Det er etter en grundig evaluering av alle de årene med  buejakt at danske myndigheter har bestemt at man også skal kunne jakte med pil og bue etter storvilt.

 

Godt Samarbeid

Representantene for de to jegeroganisasjonene har jobbet  i årevis for dette i Vildtforvaltningsrådet.
I slutten av september 2017 ble saken diskutert i Rådet og konklusjonen ble anbefaling fra Rådet til Ministeren om å iverksette en 4 års prøveperiode med buejakt på de 3 store hjorteviltene i Danmark. Beslutningen ble selvsagt møtt med stor tilfredshet fra styret i FADB, deres medlemmer og det europeiske buejegersamfunnet.

 

Kvalifikasjoner

Jegere som ønsker å jakte med pil og bue i Danmark må, i tillegg til den vanlige jegerutdanningen, gjennomføre 2 dagers buejegerutdanning som inkluderer både teoretisk og praktisk prøve

 

Krav til energi, piler og pilspisser

Krav til utstyr bruk i testjakten på storvilt er:

  1. Bue og piler:
    Energikravet (E0) skal være mist 80 joules og vekten av pilen minimum 33 gram
  1. Pilspissen:
    Minimum 3 faste blader og kuttdiameter på minimum 25 millimeter

 


English

Bowhunting the big game species in Denmark now is a reality.

On Wednesday 29. August the Danish Minister of Environment, Jakob Ellemann-Jensen, signed the law that initiates a four year period on hunting the big game species of the country: sika, red and fallow deer, starting already the 1st of September 2018.


- Although it has required a lot of work from both the Danish Hunters Association (Standing member of FACE)) and FADB (The Bowhunter Association of Denmark (Member of EBF), it’s been worth it all, a happy chairman of FADB, Brian Lisborg, concludes on the process.

Good team work
The two political hunting organizations representatives in the Wildlife Council has performed years of prior work. At the end of September 2017, the subject was discussed in the Council, which ended out in the fact, that the Council recommended to the Minister to start up a test period of bow hunting for the big deer species. The decision was off course met with great satisfaction by the FADB Board and the association’s members as well as the European community of bowhunters .

Qualifications

The hunter who wishes to use bow and arrow in Denmark must pass the Danish hunter education as well as a two day bowhunter education followed by a theoretical as well as a proficiency test.

Requirements for energy, arrows and broadheads:
Requirements for bow and arrow that may be used for test hunting on the big game species is:
1. Bow and arrow requirements:
In the case of hunting sika, fallow and red deer, the energy of impact (Eo) must be at least 80 joules and the arrow weight at least 33 grams.
2. Requirements for the arrowhead:
When hunting the three big game species the arrow must be with fixed blades and at least 3 cutting edges and with a cutting diameter of at least 25 mm.