Statusoppdatering fra Styret

19.05.2018

Vi har i løpet av våren vært aktive på Stortinget fire ganger så langt. Her har vi informert politiske rådgivere om buejakt og om hvem vi er.

Vi har i løpet av våren vært aktive på Stortinget fire ganger så langt. Her har vi informert politiske rådgivere om buejakt og om hvem vi er.

Tilstedeværelse på Stortinget

Vi har i løpet av våren vært aktive på Stortinget fire ganger så langt.
Her har vi møt politikere og politiske rådgivere hvor vi har informert om jakt med pil og bue og Norges Buejegerforbund. Det er også flere planlagte møter på Stortinget i den kommende tiden.


 

Omtale i media

Norges Jeger- og Fiskerforbunds sitt medlemsblad, Jakt og Fiske, som kommer ut rundt 25.mai har flere sider om buejakt og NBJF(Norges Buejegerforbund). Jakt og Fiske blir sendt ut i ca 80.000 eksemplarer så her nå vi ut til veldig mange jaktinteresserte. Det var også positiv omtale om buejakt i det siste nummeret av bladet Jakt.

 

Ny søknad

Vi arbeidet målrettet mot levering av ny søknad for gjeninnføring av buejakt i Norge. Målet er å levere den så snart vi har informert de vi mener bør informeres og vi har hatt de møtene som er satt opp. Noen viktige ting gjenstår men dette jobbes det målrettet med.

Vi kommer til å søke for alle 3 buetyper slik det er i Danmark og Finland.
Vi har også med i søknaden forslag på hvordan opplæring og skyteprøver bør være, men dette vil det sikkert bli justeringer på etterhvert som prosessen går fremover.

Det Svenske buejegerforbundet og Svenske jegerforbundet leverte i april 2018 også søknad om jakt med pil og bue.
Det at Finland øket til buejakt på storvilt i fjor og Danmark øker til storvilt fra årets jaktsesong er ingen ulempe for oss heller. Danske og Finske myndigheter ser at buejakt kan sammenliknes med annen type jakt og er positive til jakt med pil og bue. (Mer info om buejakt i Finland og Danmark finnes i egne artikler på hjemmesiden.)

 

Vi trenger din støtte!

Uansett så går vi en spennende tid i møte, men vi trenger DIN støtte!
Kjenner du en jakt interessert person eller andre interesserte?

  • Ta dem med og la de prøve å skyte med en bue.
  • Print ut den nye folderen våres og del ut.
  • Oppford vedkommende til å melde seg inn i NBJF. Vi trenger medlemmer og økonomisk støtte.

Gjeninnføring av Buejakt i Norge er kun et tidsspørsmål unna, og vi må nå alle mann og damer hjelpe til der vi kan.

I mellomtiden må vi gjøre som Tor og Jack, reise til Danmark på bukkejakt.