Hammer And Weight Scale

Status angående søknad

11.10.2020

En oppdatering om hva som skjer med søknad om å gjennomføre en 5 årig prøveordning for jakt med pil og bue i Norge. 

En oppdatering om hva som skjer med søknad om å gjennomføre en 5 årig prøveordning for jakt med pil og bue i Norge.

9 mai 2019 søkt Norges Buejegerforbund med støtte fra Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund og NORSKOG om tillatelse til å gjennomføre en 5 årig prøveordning for jakt med pil og bue i Norge.

Søknaden er fortsatt til behandling.

Landbruks- og matdepartementet har i første omgang bedt Mattilsynet, med bistand fra Miljødirektoratet, om å gjennomgå det eksisterende kunnskapsgrunnlaget knyttet til moderne pil og bue som jaktvåpen.
Det som stopper oss litt i fremdriften er viltloven §20.
Det fremgår av viltloven §20 første ledd at det til felling av vilt under jakt bare kan brukes skytevåpen med ladning av krutt, men viltloven er under gjennomgang og modernisering og vi håper og tror §20 også blir forandret.

5 juni 2020 deltok NBJF sammen med ca 30 andre organisasjoner på et innspillsmøte om viltloven. På innspillsmøte holdt NBJF sammen med 15 andre organisasjoner et 5 minutter langt innspill om hva vi mener bør forandres. Det vi ville ha forandret ble sendt skriftlig inn til LMD etter møtet.

Høsten 2020 (vinteren 2021) blir nytt forslag til viltlov sendt ut på høring.