Logo Nbjf Svart Bakgrunn

Oppdatering fra Norges Buejegerforbund

04.01.2023

Oppdatering fra Norges Buejegerforbund.   

Kjære buejegere og andre venner!

Det nærmer seg slutten på 2022, og vi ser tilbake på et innholdsrikt og hektisk år, også for styret i Norges Buejegerforbund

I år sender vi ut denne oppdateringen til livstidsmedlemmer, æresmedlemmer, nåværende medlemmer og tidligere medlemmer av NBJF. Dette for å nå så mange som mulig, både av aktive buejegere, og andre som støtter jakt med pil og bue i Norge.

I løpet av året som har gått har mange norske buejegere vært i utlandet på jakt. Danmark, Sør-Afrika, Canada, USA og Spania er bare noen av destinasjonene norske buejegere har besøkt. I Spania alene, har ca. 20 norske buejegere vært på jakt i år, noe som vitner om stor aktivitet og iver blant norske buejegere!

De fleste aktive buejegere vi kjenner til er medlemmer i NBJF, og støtter opp om arbeidet for å få buejakt også i Norge. Det er positivt! Arbeidet med å fremme buejakt i Norge kommer ikke av seg selv, og vi setter pris på all den støtten vi kan få!

Styret i NBJF har også hatt et travelt år. Mye tid er brukt på styremøter, e-post korrespondanse og pr telefon. Av litt større ting kan vi blant annet nevne:

 • Deltakelse på Camp Villmark 2021 på Nova spektrum, Lillestrøm.
 • Utgivelse en ny informasjonsfilm om moderne buejakt. Filmen ble meget bra, blant annet på grunn av hjelp fra profesjonelle aktører til filming, regi og redigering. Filmen kan sees på hjemmesiden vår, eller ved å søke opp NBJF sin kanal på youtube. https://www.youtube.com/watch?v=wNEXTVMLVpU
 • Gjennomføring av IBEP kurs for nye buejegere. Det er positivt å se entusiasmen og iveren etter å lære mer om nettopp jakt med bue!
 • Oppdatering og trykking av ny versjon av NBJF’s informasjonsfolder.
 • I oktober arrangerte vi en fagdag om buejakt for Landbruks- og matdepartementet (LMD). Vi informerte om jakt med pil og bue, arbeidet NBJF gjør, og deltakerne fikk prøve å skyte med bue.
 • 2 desember deltok vi på innspillsmøte om arbeidet med revidering av viltloven. Dette arbeidet er det landbruks-og mat departementet i samarbeid med klima og miljø departementet som er ansvarlige for. Vi vil også levere et skriftlig innspill til arbeidet med modernisering av viltloven innen utgangen av året. Det viktigste poenget for NBJF er å endre viltlovens paragsraf 20, som i dag kun tillater jakt med kruttdrevne våpen.
 • Søknaden om et 5-årig prøveprosjekt med pil og bue som jaktvåpen i Norge er fortsatt under behandling. Vi presser ikke på denne avgjørelsen, men avventer arbeidet med moderniseringen av viltloven. 

Årsmøtet 2022 ble avhold helgen 6.-8. mai 2022 i Valdres. Det var et meget bra arrangement. Valdres Bueskytterlag hadde lagd en fin løype der det ble arrangert NBJF stevne på lørdag og et åpent stevne på søndag. Vi håper enda flere medlemmer tar seg tid til å bli med på neste årsmøte. Dette er et viktig og sosialt møte. Nytten av å snakke sammen og dele erfaringer og meninger er stor! Vi ønsker å rette en stor takk til Valdres Bueskytterlag for et glimrende vertskap!

Hvor årsmøte blir lagt i 2023 er ennå litt uklart, men mest sannsynlig prøver vi å arrangere det første helgen i mai. Om noen er interessert til å arrangere dette, eller har andre tanker rundt dette er det bare å ta kontakt.

Av annet er det også verdt å trekke frem Skogn Folkehøyskole, som har en egen buejakt linje. At en folkehøyskole har et slik tilbud, og at ungdom av begge kjønn deltar her er svært positivt, også med tanke på rekrutteringen av nye buejegere her hjemme! Etter et par år med covid-19 restriksjoner dro Skogn folkehøyskole igjen til Minnesota på buejakt i høst, med stor suksess. Sjekk gjerne ut Skogn Folkehøyskole på internett, og tips aktuelle ungdommer om dette tilbudet. https://www.skognfhs.no/bue-jakt-og-fiske/

 

Vi regner med 2023 også blir et travelt år, og av planlagte aktiviteter kan vi nevne;

 • Camp Villmark. 24-26 mars 2023
 • Årsmøtehelg. (Mulig helgen 5-7 mai. Vi kommer tilbake med eksakt dato)
 • IBEP kurs. (Dato ikke fastsatt ennå)
 • Følge arbeidet med ny viltlov tett
 • Informere beslutningstakere om jakt med pil og bue
 • Oppdatere medlemmer jevnlig via hjemmeside, facebook og instagram

 

Det er nå tid for å betale kontingent for 2023

Norges Buejegerforbund trenger din støtte. Uten NBJF så blir det ikke buejakt i Norge, det er et faktum. Styret er selv betalende medlemmer, og alt styrearbeid skjer på frivillig basis. 

Medlemskontingenten er den viktigste inntektskilden NBJF har, og muliggjør blant annet arbeid som filmprosjekter, drift av 3D-løypa og annet informasjonsarbeid.

For 2023 er kontingentsatsene:

Enkeltmedlem: 300,-

Familiemedlem: 450,-

Ungdomsmedlem: 150,-

Livstidsmedlem: 4500,-

Betal direkte på konto 0530.29.86586. (Husk å før på navn ved betaling). Det kan også betale med vipps til 87998. (Før på navn og hva betalingen gjelder.)

Om man er i det gavmilde hjørnet er det selvsagt også lov å bidra med gaver til samme konto/ vipps nummer!

Avslutningsvis vil vi minne alle sammen på at hver og en av oss er en representant for buejegerstanden, og viktigheten av benytte de anledningene som måtte dukke opp til å informere og spre kunnskap om jakt med bue. 

Om noen sitter på gode forslag, meninger, idéer eller på annet vis ønsker å bidra konstruktivt til arbeidet NBJF gjør, ser vi gjerne at dere tar kontakt med oss!

Så vil vi i styret ønske alle medlemmer, tidligere medlemmer og andre buejakt interesserte en riktig god jul og et godt nytt år.

 

Mvh.

Vidar Bjørnli

Leder Norges Buejegerforbund