På vei mot en ny viltlov

Nytt innspillsmøte for moderniserings arbeidet med viltloven

03.12.2022

Fredag 2. desember inviterte Landbruks- og mat departementet ulike organisasjoner til innspillsmøte angående den pågående revideringen av viltloven.

Norges Buejegerforbund var tilstede, og presenterte noen av hovedpunktene i det vi mener bør endres.
Dagens viltlov setter blant annet begrensinger om at det kun kan brukes kruttdrevne våpen til jakt, noe som må endres før jakt med bue kan tillates i Norge. Det var også viktig for oss å påpeke at jakt med bue er en human og etisk jaktform på lik linje med for eksempel jakt med rifle.
En rekke ulike organisasjoner var tilstede på møtet, og flere av disse er positive til at det også i Norge skal kunne jaktes med bue.

Vi er veldig glade for at Landbruks- og mat departementet er godt i gang med moderniseringen av viltloven, og ser med spenning frem mot resultatet av dette. Vi krysser fingre og tær for at vi i fremtiden skal kunne gjøre som flere av våre nordiske jaktvenner har kunnet gjøre i flere tiår; høste av viltressursene ved hjelp av buen som jaktvåpen!

20221202 124022