Parallax2

Nyhet fra FACE

18.04.2019

FACE likestiller nå buejakt på samme nivå som rifle jakt i ny uttalelse.

European Federation for Hunting and Conservation (FACE) er en stor organisasjon som Norges Buejegerforbund er medlem av igjennom medlemskapet vårt i European Bowhunting Federation (EBF).
FACE representerer ca. 7 millioner jegere i hele Europa. Norges Jeger og Fiskerforbund er også medlem i FACE.

Med denne nyheten fra FACE likestilles det nå å jakte med bue og rifle helt på lik linje.

"FACE regards bow hunting as an equivalent alternative to hunting with firearms with its own characteristics. Hunting with a firearm or a bow are placed on the same level as they comply with the two factors that enable a responsible shot. They are accurate and possess enough energy to take a lethal shot contrary to the prejudice of what some people still believe."

(Oversatt til Norsk, Engelsk original versjon finner du her, (PDF), (WEB)

FACE (Jegere i Europa) og EBF (Europeiske Buejeger Sammenslutning)

Jakt er en av de eldste former for bruk av naturressursene og har alltid vært en integrert del av tradisjonene i den Europeiske kulturen. Bærekraftig forvaltning av jakten bidrar til opprettholdelse av det biologiske mangfoldet, videreføring av naturnært levesett og lokal økonomi.

Jakt med pil og bue har titusenvis av års tradisjon og er en del av vår kultur og historie. Selv etter oppfinnelsen av krutt og skytevåpen, fortsatte flere av våre forfedre å jakte med pil og bue. Buejakt ble allikevel mindre vanlig etter innføringen av skytevåpen frem til revitaliseringen på grunn av den tekniske utviklingen i løpet av forrige århundre. Buejakt ble som en konsekvens mer populær og blir utøvet i et økende antall land. Dette inspirerer flere jeger til å prøve pil og bue og overbeviser flere og flere av dem.

FACE anerkjenner alle lovlig og bærekraftig former for jakt som bidrar til forvaltning av viltbestanden. Det 6. vedlegg i «Leveområde Direktivet 92/43 EEC» forbyr ingen medlemsland å bruke pil og bue til jakt på vilt. Det Europeiske vedtektene om jakt og biomangfold anerkjenner derfor Buejakt som en jaktmetode som oppfyller alle betingelser på linje med FACE. Innenfor FACE er buejegerne representert ved EBF som er assosiert medlem av FACE. FACE oppfordrer jegere til å prøve jakt med pil og bue og kjemper for buejakt på en positiv og proaktiv måte.

FACE ser på jakt med pil og bue som et alternativ til jakt med skytevåpen, med sine egne karakteristiske egenskaper. Jakt med skytevåpen og bue likestilles siden de begge oppfyller de to kravene som muliggjør et ansvarlig skudd. De har begge tilstrekkelig treffsikkerhet og har tilstrekkelig energi til å levere et dødelig skudd, i motsetning til fordommene som eksisterer hos mange i dag.

FACE anerkjenner at enkelte vilt vil tilpasse seg dagens sterkt endrede landlige og bymessige landskap og at jakt derfor kan tilby et sikrere alternativ for forvaltning av disse artene som ellers vil utgjøre en belastning for mennesker, leveområde, avlinger eller utgjøre en fare for å spre sykdom.

Videre anerkjenner FACE at som alle jaktmetoder kan jakt med bue og pil være fengende. Der skytevåpen gir muligheten til å skyte på lengre avstand, vil buen begrense deg til mye kortere avstand. Dette krever en forsiktig smyging hvor elementene som vind spiller en viktigere rolle. Det er dette elementet av jakt med pil og bue som vekker lidenskapen hos jegere eller til og med driver de som fra før ikke jakter til å starte med buejakt.

For FACE er det viktigste at jegere, med bue eller skytevåpen, kjenner og respekterer begrensningene til utstyret de har valgt, eller enda mere viktig, sine egne begrensninger i forhold til å kunne gjennomføre et sikkert og dødelig skudd. FACE anerkjenner bærekraftig jakt og forvaltning av viltet.

EBF – Den Europeiske Buejeger Sammenslutning er medlem i FACE - www.europeanbowhunting.org