Parallax2

Medlemskontingent for 2024

20.12.2023

Norges Buejegerforbund jobber hardt og målrettet for å innføre jakt med bue som jaktform her til lands, og vi trenger din støtte!

Medlemskontingenten er den viktigste inntektskilden NBJF har, og er helt nødvendig for å kunne opprettholde aktivitetsnivå, kurs, informasjonskampanjer osv.

Styret er selv betalende medlemmer, og alt styrearbeid skjer på frivillig basis.

 

For 2024 er kontingentsatsene:

Enkeltmedlem

300,-

Familiemedlem (inkl hele familien) 450,-
Ungdomsmedlem 150,-
Livstidsmedlem 4500,-

 

Medlemskontingent kan betales direkte i Vipps; 87998. (Merk betaling med navn, og type medlemskap).

Medlemskontingent kan også betales pr bank, til konto 0530.29.86586. (Merk betaling med navn, og type medlemskap).

Om man er i det gavmilde hjørnet er det selvsagt også lov å bidra med gaver til samme konto/Vipps nummer!

Frist for betaling av kontingent for 2024 er 21. januar 2024.