Bowhunter in snowy forest

Julehilsen fra Norges Buejegerforbund

20.12.2023

Kjære buejegere, støttespillere og venner!

2023 nærmer seg slutten, og nok en gang ser vi tilbake på et travelt og innholdsrikt år, også for forbundsstyret.

Det viktigste for Norges Buejegerforbund har i 2023 vært det pågående arbeidet med ny viltlov. Landbruks- og matdepartementet, samt klima- og miljødepartementet jobber fortsatt med dette, og det er forventet at et utkast til nytt lovforslag vil komme på høring i løpet av 2024.

NBJF har vært i flere møter med aktuelle departement, og fokus hele tiden har vært å formidle kunnskap og fakta omkring buejakt som human og effektiv jaktform. Vi ser med spenning frem mot høringsutkastene som er forventet i løpet av 2024.

 

I løpet av året som har gått har mange norske buejegere vært i utlandet på jakt. Danmark, Spania, Sør-Afrika, Canada, USA og en rekke andre destinasjoner er besøkt av norske buejegere. Flere er også flinke til å dele opplevelser og erfaringer, blant annet på hjemmesiden vår. Det setter vi stor pris på!

De fleste aktive buejegere vi kjenner til er medlemmer i NBJF, og støtter opp om arbeidet for å få buejakt også i Norge. Det er positivt! Arbeidet med å fremme buejakt i Norge kommer ikke av seg selv, og vi setter pris på all den støtten vi kan få!

 

En viktig del av jobben for styret i NBJF er å informere og spre kunnskap om jakt med bue. Dette gjør vi på flere ulike måter, og i 2023 har vi blant annet deltatt med stand på Camp Villmark på Lillestrøm. Dette er noe vi gleder oss til hvert år, og i år var vi også med i et innslag på God Morgen Norge på TV2, som ble sendt direkte fra Camp Villmark. Mange messe-deltakere var innom standen vår, og vi fikk mange gode samtaler om jakt med bue, utstyr og historier. Flere fikk også skutt med jakt bue for første gang. Tusen takk til Skogn folkehøyskole som stilte mannsterke opp på standen sammen med oss!

Av andre arrangementer vi har deltatt på, kan vi nevene hjorteviltseminaret 2023, som ble arrangert i regi av Skogkurs. Her fikk vi blant annet vist informasjonsvideoen vår, samt snakket med aktører innen viltforvaltning i en rekke ulike kommuner rundt om i landet.

 

Årsmøtet 2023 ble avhold helgen 3.-4. juni på Gitmark Gård i Lillesand. Det var et meget bra arrangement, og Agder Buejegerklubb hadde lagd en god og spennende løype der det ble arrangert NBJF stevne på lørdag og et åpent stevne på søndag. Dette er et viktig og sosialt arrangement. Nytten av å snakke sammen og dele erfaringer og meninger er stor! Vi ønsker å rette en stor takk til Agder Buejegerklubb for et glimrende vertskap!

Agder Buejegerklubb har også sagt seg villige til å være vertskap for årsmøtet i 2024! Dette vil finne sted helgen 1.-2. juni 2024, på samme sted som i fjor. Påmelding kommer senere, men vi håper mange vil ta turen dit neste år!

 

I år har vi dessverre ikke hatt noen egen 3D løype å tilby medlemmene våre. Dette beklager vi, og det jobbes med å finne løsninger for 2024. Dette er et tilbud vi svært gjerne ønsker å tilby våre medlemmer,  og vi vil komme tilbake med mer informasjon om dette så snart vi har det.

 

Vi regner med 2024 også blir et travelt år, og av planlagte aktiviteter kan vi nevne;

  • Camp Villmark. 15.-16. mars
  • Hjorteviltseminaret 19.-20. mars
  • Årsmøtehelg, Lillesand, 1.-2. juni
  • IBEP kurs. (dato ikke fastsatt ennå)
  • Følge arbeidet med ny viltlov tett
  • Fortsette å informere beslutningstakere om jakt med pil og bue
  • Oppdatere medlemmer jevnlig via hjemmeside og gjennom sosiale medier

 

Avslutningsvis vil vi minne alle sammen på at hver og en av oss kan være en representant for buejegerstanden, og viktigheten av å benytte de anledningene som måtte dukke opp til å informere og spre kunnskap om jakt med bue. Vi håper og tror vi på sikt skal kunne jakte med buen, også i Norge!

Om noen sitter på gode forslag, meninger, idéer eller på annet vis ønsker å bidra konstruktivt til arbeidet NBJF gjør, ser vi gjerne at dere tar kontakt med oss!

 

Vi vil rette en stor takk til alle som har bidratt til stort og smått gjennom året, og for støtten i arbeidet med å fremme buejakt i Norge.

Så vil vi i styret ønske dere alle en riktig god jul og et godt nytt år!

 

Med vennlig hilsen
Styret