To flotte bukker

Jakttur til Danmark

03.07.2022

Det er dejlig å være norsk i Danmark! Bukkejakt i Danmark starter den 16 mai og varer til 15 Juli.

Det gjelder å være på rett sted til rett tid for å lykkes. Men før dette er gode forberedelse og god opplæring en selvfølge. Det er veldig viktig for at all type jakt skal utføres human og etisk. Det skylder vi dyra det jaktes på. Dyrevelferd blir det fokusert på under opplæring for å kunne utøve all jakt.

Det innebærer i dette tilfelle Norsk jegerprøve først og i tillegg Dansk buejegerkurs med skriftlig teoriprøve og en skyteprøve med den buen man skal jakte med for å få bestått. Deretter kan man jakte med bue i Danmark.

Bukkejakt i Danmark starter den 16 mai og varer til 15 Juli. Det er grunnen til at det ble kun felt bukker på denne jaktturen vi jaktet fra 16 mai. Det var fem Norske jeger med pil og bue på denne jaktturen som varte noen få dager. Det ble felt 7 rådyrbukker som var et veldig godt resultat.

Jakt med pil og bue er på lik line som jakt med rifle og hagle en høstingbasert jakt. Alle dyra som ble felt på denne jaktturen ble selvfølgelig tatt med hjem til Norge. Rådyr er en god vilt resurs en helt fantastisk råvare. Dette gjenspeiler seg i en mengde gourmet måltider som vi utnytter på alle mulige måter.

Erling og en flott bukk
Roedeer In Walk In Cooler
To flotte bukker