Danmark Nyvraa Raadyr Erling 2

Innspill til moderniseringen av Viltloven

23.11.2020

Norges Buejegerforbund har sendt skriftlig innspill til Landbruks- og matdepartementet angående modernisering av viltloven.

Regjeringen bestemte tidligere i år at Lov om jakt og fangst av vilt (Viltloven) skulle moderniseres.
Landbruks- og matdepartementet skal lede arbeidet med gjennomgang og moderniseringen.

Viltloven ble vedtatt 29. mai 1981, og har blitt endret på flere ganger opp gjennom tiden. Men teknologien utvikler seg fort og mye har skjedd siden sist gang.
Så det var på høy tid at det ble satt igang med en større modernisering av loven.

Vi trenger en moderne lov på dette området. Den skal bygge videre på det som fungerer godt, men loven må også ta høyde for teknologisk utvikling sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/modernisering-av-viltloven/id2692471/

 

Olaug Vervik Bollestad

Teknisk har buen utviklet seg mer enn andre jaktvåpen det siste tiårene. En moderne jakt bue er med tilhørende utstyr som sikte, pil hylle, karbonspiler og avtrekker et høyteknologisk våpen med god presisjon.

5 juni 2020 ble Norges Buejegerforbund med flere invitert til innspillsmøte om moderniseringen av viltloven. Norges Buejegerforbund holdt her et 5 minutters langt innspill om hva vi mener bør endres. Dette ble også sendt inn som ett skriftlig forslag.

Les forslaget her!

 

Forslag til endringer enkeltparagrafer i Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst er allerede sendt ut på høring med frist i januar 2021. Vi vil komme tilbake med informasjon om våre høringssvar så snart de er ferdig utarbeidet.

 

Les mer om hvorfor buejakt i Norge her.