Årsmøte 2020

Innkalling til årsmøte 2022

30.03.2022

Årsmøte avholdes Lørdag 07.05.2022 klokken 17.00 på Stølskroa, Bjørkestølen Helårscamping

Saker som skal behandles på årsmøte må være styret i hende innen Lørdag 23.04.22. De sendes til vbjornli@gmail.com

Sted: Bjørkestølen Helårscamping i Tisleidalen 
Tidspunkt: Lørdag 07.05.22 kl.17.00

Agenda for årsmøte 2022. 

  1. Godkjenning av årsmøte innkalling.
  2. Valg av dirigent og referent + 2 personer til å underskrive protokollen.
  3. Årsberetning.
  4. Godkjennelse av regnskap.
  5. Ansvarsfrihet for styret.
  6. Budsjett.
  7. Innkomne forslag.
  8. Valg av nye styremedlemmer.
  9. Valg av revisor.
  10. Valg av ny valgkomité.