Aarsmoete 2019

Innkalling årsmøte 2020

17.02.2020

Saker til årsmøte må være styret i hende innen Lørdag 10.07.20. De sendes til vbjornli@gmail.com

Brattåsen skytebane. (Fet Skytterlag) Koordinater: 59.932707, 11.242894

 

Agenda for årsmøte 2020. 

  1. Godkjenning av årsmøte innkalling.
  2. Valg av dirigent og referent + 2 personer til å underskrive protokollen.
  3. Årsberetning.
  4. Godkjennelse av regnskap.
  5. Ansvarsfrihet for styret.
  6. Budsjett.
  7. Innkomne forslag.
  8. Valg av nye styremedlemmer.
  9. Valg av revisor.
  10. Valg av ny valgkomite.

 

Etter årsmøtet formelt er ferdig så er det åpent for eventuelle spørsmål.