Skjermbilde 2022 08 23 Kl. 10.39.26

Informasjonsfilm om moderne buejakt

23.08.2022

Moderne buejakt er en etisk forsvarlig, og dyrevelferdsmessig god måte å utøve jakt på.
Norges Buejegerforbund ønsker å opplyse og informere om hva moderne buejakt egentlig
er, og hvordan denne jaktformen kan utøves. Grundig informasjon og kunnskapsoverføring
er viktige faktorer for å motvirke fordommer, myter og feilaktige opplysninger, og også for å
rekruttere nye buejegere.
Norges Buejegerforbund har sammen med BlackFlyEyes laget en informasjonsfilm om
moderne buejakt. Filmen kan ses på youtubekanalen til Norges Buejegerforbund gjennom linken som ligger her: