20220828 093918

IBEP-kurs 2022

29.08.2022

Helgen 27.-28. august gjennomførte Norges Buejegerforbund et kurs som heter International Bowhunter Education Program (IBEP). 

IBEP-kurset er et grunnleggende kurs som skal gi kommende buejegere et teoretisk grunnlag og en forståelse for hva buejakt er og hvordan denne jaktformen kan utføres. Bestått kurs gir et IBEP sertifikat, noe mange jakttilbydere krever for at man skal få lov til å jakte med bue. 

Kurset går over to dager, der den ene dagen består av teoriundervisning, diskusjoner, refleksjoner og en avsluttende skriftlig eksamen. Dag to består av praktisk undervisning, skyting med bue og en avsluttende ferdighetsprøve/skytetest. 

Lørdag 27. august møtte 12 personer opp i lokalene til Bærum jeger og fiskeforening, som var leid for anledningen. Gjennom den første kursdagen var det mye teori på programmet. Det ble undervist i flere ulike temaer. Kurset tar for seg historie og utviklingen av buejakt og buejaktutstyr, sikkerhet, etikk, normer/moral knyttet til utøvelse av jakt med bue, skuddplassering, skuddreaksjoner og praktisk informasjon om utøvelse av buejakt osv. Det ble også demonstrert og vist en del utstyr og materiell som kan brukes under buejakt. 

Det var god dialog mellom instruktører og elever, noe som førte til mange gode diskusjoner og meningsutvekslinger. Mange av kursdeltakerne hadde også lang erfaring som jegere og bueskyttere, noe som bidro til å løfte diskusjonene ytterligere. 

Dagen ble avsluttet med en skriftlig eksamen, noe alle besto. 

 

Søndag 28. august startet dagen med en kort repetisjon av noen viktige punkter fra lørdagens undervisning, før ferden gikk utendørs. 

Studentene fikk demonstrert ulike skyteplattformer, blant annet «tree stand», og fikk også skutt fra denne. 

Videre ble det skutt gjennom kronograf for å verifisere pilhastighet, noe som er nødvendig for å kunne regne ut hvor mye energi pilen har.  

Dagen ble avsluttet med en praktisk skyteprøve, der studentene skjøt mot rådyrskiver på ulike hold. Også denne prøven ble bestått av alle! 

 

NBJF vil takke samtlige kursdeltakere for en flott helg, gode diskusjoner og mye moro. Lykke til som buejegere!  

IMG 1526
IMG 1528