Parallax6

Hva gjør Forbundsstyret?

04.03.2020

Hva gjør forbundsstyret i NBJF?

Som jeg har sagt før så er det å være med i forbundsstyret basert på frivillighet og lønnen er deretter. Vi er motiverte buejegere som brenner for det vi tror på og målet er jakt med pil og bue i Norge.
Jeg påstår at vi gjør en god jobb og det tror jeg også det enkelte medlem i NBJF er klar over.
Det å få gjeninnført buejakt er ikke noe man gjør på 1-2-3. Det er lover som vi må ta hensyn til. Blant annet jaktlovens paragraf 20, som sier at til jakt skal det anvendes våpen med prosjektil drevet av krutt. Det er dette som er den største utfordringen da en lovendring krever behandling i Stortinget.
Det er også allmenhetenes syn på jakt og jakt med pil og bue. Vi jobber kontinuerlig med disse sakene og det må gjøres så riktig som mulig.
 
Når det gjelder allment syn på jakt med pil og bue så ser vi at det har forandret seg til mer positivt for hvert år vi har jobbet med informasjon, opplysning og opplæring. Her har NBJF over tid gjort en kjempeinnsats med de relativt begrensede midler vi har til rådighet. Dette fikk vi bekreftet da Direktoratet gjennomførte en høring for en del år siden, og det bekreftes gjennom tilbakemeldinger vi får når vi deltar på messer.
 
Vi startet med en informasjonsrunde på stortinget tidlig i 2018 og vi har møtt stortingsrepresentanter fra forskjellige partier både fra Energi- og Miljøkomiteen og Næringskomiteen. 10 ganger har vi vært på stortinget siden januar 2018 og informert om buejakt. Mye informasjon har blitt formidlet, og det har vært gode møter. Av de vi har møtt er flere jegere. Uansett så har de lyttet på oss og flere har gitt oss råd på veien.
Vi har møtt Klima- og Miljødepartementet, Landbruks- og Matdepartementet i Oslo og Miljødirektoratet i Trondhjem. Vi har god kontakt med støttespillere som NJFF, Norskog, Norges bondelag, og Norges skogeierforbund.
                           
Søknad om en 5 årlig prøveordning for jakt med pil og bue er levert og under behandling. Dette vil ta litt tid men vi holder kontakt med myndighetene i denne saken. Det er naturlig at vi søker om en prøveordning og ikke går rett på en permanent endring. Det har kort og godt med at det er vesentlig enklere å få støtte for en midlertidig ordning som evalueres underveis. Selvsagt er målet varig endring, men det får vi til når vi først er i gang. Da blir det opp til oss jegere å vise at vi er tilliten verdig. Vi skal sørge for at det ikke blir noen som helst grunn til ikek å videreføre buejakt.

Planer videre våren 2020 er å delta på Hjorteviltseminaret på Hamar, Camp Villmark i Lillestrøm, IBEP-kurs i Bærum og årsmøtehelg i Fetsund. Vi holder som dere ser aktiviteten oppe. Vi håper at mange av medlemmene vil delta på kurs og årsmøtet.

Hva kan du gjøre?

Du kan fortsatt støtte oss som medlem i NBJF. Melde deg inn om du ikke allerede er medlem, Du kan snakke varmt å positivt om jakte med pil og bue. Dra ut i den store verden på buejakt og høst erfaring, Du behøver egentlig ikke dra langt. Danmark og Finland bør være oppnåelig for de fleste. Du kan også delta på 3-D stevner her hjemme. Buejegerklassen er til for oss. 
Det jeg vil frem til er at alle som vil jakte med pil og bue i Norge bør bidra med litt. Det er sammen vi skal få dette til. Enkeltpersoner får ikke til buejakt i Norge alene.

Husk.
Uten Norges Buejegerforbund blir det ikke buejakt i Norge. Støtt oss i arbeidet med å gjeninnføre jakt med pil og bue.
 
Med vennlig hilsen
Vidar Bjørnli
Leder Norges Buejegerforbund.