God sommer!

01.07.2018

Sommeren er her og vi har hatt en travel vår. Vi har hatt ett hektisk møte program med politiske partier, NJFF og Miljødirektoratet.

Sommeren er her og vi har hatt en travel vår.

Vi har vært på stortinget 7 ganger. Møte med NJFF. Møte med Miljødirektoratet i Trondheim og kontakt med våre støttespillere som er NJFF, Norges skogeierforbund, Norges Bondelag og Nordskog.

Det har stort sett bare vært positivt i de møtene vi har vært i så langt. Det er hyggelig å møte opp på stortinget å bli godt mottatt og få tips om hva vi bør gjøre videre. Hvem vi bør treffe osv. 

Målet er å levere en søknad om en 5 års prøveordning i løpet av høsten. Deadline dato har blitt satt, men vi må treffe flere først og ikke minst de «riktige» personer. Ting tar tid og det er ressurskrevende. 

Som de fleste vet så har vi ikke noe høye lønnsutgifter i NBJF. D.v.s. null.

Vi har styremedlemmer som tar seg fri fra jobb for å møte opp i diverse fora for å snakke om buejakt. Det koster penger å fly til Trondheim for å møte Direktoratet for viltforvaltning.

Derfor er vi avhengig av kontingent og støtte fra dere. Det vil si deg om du ikke er medlem. Vi er nærmere enn noen gang. Det er også positivt for oss det som skjer i Norden for tiden. Både Finland og Danmark har forandret buejakten i posetiv retning. Myndighetene der ser at dette fungerer og buejegere blir tatt seriøst. 

Naturvårdsverket i Sverige går også inn for buejakt. Det etter at Svenske jegerforbundet og Svenske bågjegerforbundet i april leverte søknad.

Det har blitt foreslått fra Naturvårdsverket hva som skal jaktes på. Hva som skal til av utdannelse, hva slags utstyr osv. Det har kommet kommentarer til dette fra jegerforbundet og bågjegerforbundet.

Uansett hva som kommer ut av de kommentarer så er dette veldig bra. Vi gratulerer våre svenske buejeger venner. 

Styret ønsker alle en god sommer.