IMG 6081 Landscape

God jul!

24.12.2021

Årets julehilsen fra Norgen Buejegerforbund.

2021 er snart over og det ble ikke helt slik vi ønsket året skulle bli. Covid er fortsatt blant oss. Og det ser ut til at vi nok må leve med smitten en god stund til, men jeg håper og tror 2022 vil bli bedre. 

Norges Buejegerforbund har flere mål for 2022;

  • Delta med en stand på Camp Villmark i måned skifte april/mai.
  • Årsmøte helg hvor vi kan treffes igjen.
  • Vi tar også sikte på å arrangere IBEP kurs i løpet av våren.

Mer informasjon om disse aktiviteter vil komme senere.

Flere av oss har vært på buejakt i 2021. Av de er de fleste medlemmer i NBJF. Etter det jeg vet så er Danmark og Spania der det har blitt jaktet. Mulig også andre steder?

Viltloven er fortsatt til behandling og skal moderniseres. For oss er det viktig at paragraf 20 for et annet innhold. Som sikkert de fleste vet så står det der skrevet at «all jakt skal foregå med prosjektil ladet med krutt». NBJF har vært og er involvert i arbeidet med viltloven. Vi har kommet med innspill til forandring og vi håper at forslaget på ny viltlov vil komme ut på høring i løpet av vinteren. Som alt annet i disse tider så er den nok litt forsinket. Vi i styret jobber fortsatt målrettet selv om å forandre lover ikke er det raskeste som skjer. Vi har og store planer når det gjelder markedsføring av buejakt. Vi vil gjøre NBJF mer kjent og ikke minst vise hva jakt med pil og bue er.

Styret jobber målbevisst på flere fronter når det gjelder å få buejakt i Norge. Vi har stor tro på at dette får vi til. Arbeidet tar dessverre tid, men om det er en trøst så kommer vi nærmere hver dag som går. 

Noen av våre motstandere mener at vi er for få til at buejakt bør tillates. Det er et argument som ikke holder mål. Vi kan sammenlikne oss med Finland når det gjelder folketall og antall jegere. I Finland er det registret over 13000 buejeger. Langt fra alle av de er medlem av det finske buejeger forbundet, men husk at uten Norges Buejegerforbund blir det ikke buejakt i Norge. Meld deg inn om du ikke allerede er medlem. Vi trenger din støtte. Til dere som er medlem vil det komme et eget skriv med vedlagt giro for kontingent til NBJF for 2022. 

Hjemmesiden er vår offisielle kanal. Facebook blir også flittig brukt av flere. De er bra med engasjement, men det er greit å vite at kontakten med våre samarbeidspartnere og beslutningstakere ikke foregår via den kanalen. Uansett så er vi avhengig at dere sprer budskapet og er gode ambassadører for buejakten. Vi skal utvikle hjemmesiden mer og oppdatere den oftere. Noen oppdatering vil bli sendt ut som nyhetsbrev, men ikke alle. 

Jeg fikk også til en utenlandstur på buejakt i år. Det ble en 14 dagers tur til Spania. Først på Beceite Ibex og senere på blant annet villsvin.

På vegne av styret benytter jeg anledningen til å ønske alle en riktig god jul og et godt nytt år.

Med vennlig julehilsen
Vidar Bjørnli