Whitetail

Finsk studie bekrefter buejakt som effektiv og human jaktform

24.01.2023

Den finske studien som ble startet i 2019, og som sammenligner bue og rifle som jaktvåpen nærmer seg ferdigstilling. Det har blitt gjort videopptak, samlet data om jaktsituasjon og utstyr, samt tatt blodprøver av dyrene som har blitt skutt.

Totalt har det til nå blitt skutt ca. 100 hvithalehjort med rifle, og 130 hvithalehjort med bue. All jakt har skjedd på frittgående dyr i reelle jaktsituasjoner.

Den finske veterinæren Mikaela Sauvala står bak studien, som er en doktorgradsavhandling som blant annet ser på ivaretakelse av viltkjøtt og slaktehygiene. Studien er gjort i samarbeid med universitetet i Helsinki, og er finansiert gjennom det finske landbruks- og skogs departementet.

Den endelige avhandlingen forventes å være klar i løpet av våren 2023, men allerede nå er det gitt ut endel data som sammenligner effekten av rifle vs bue. Resultatene er ikke overraskende, og viser at jakt med bue er like effektivt og humant som jakt med rifle.

Det er utarbeidet en «one-pager» som tar for seg noen av dataene som er samlet inn. Denne ligger her som PDF eller under som bilde.

NBJF ser frem til den endelige rapporten, og håper funnene her kan være med å gi norske beslutningstakere det kunnskapsgrunnlaget som trengs for å tillate jakt med bue også i Norge!

Finnish Report Onepage EN