Moose

Finland ønsker jakt på Elg

16.01.2019

Den 14. januar 2019 sendte landbruks- og skogbruksdepartementet et utkast til en jakt forskriftsendring som vil tillate jakt på elg med bue.

I Finland vil Skog og jordbruksministeriet åpne for jakt på elg med bue.

I 2017 trådte den forrige lovendringen i kraft i Finland, noe som tillot bruk av bue for å jakte mindre kløvdyr; hjort, mouflon og villsvin. Erfaringene fra de to første jaktsesongene har vært veldig positive, og interessen for jakt har blitt sett på som økende.

Utkastet til jakthøringen, inneholder et forslag at elg skal legges til de jaktbare artene. Det skal defineres ytterligere krav til bueutstyr som brukes til å jakte elg. Minimums trekkkrav ville være 240 Newton, eller ca 54 pounds. Det er omtrent 30% høyere enn kravet til andre viltarter som er tillatt for buejakt i Finland. For første gang vil det defineres krav til pilens egenskaper for buejakt i Finland, for jakt på elg vil en minimumsvekt (30 gram) og en diameter på 25 mm kjærediameter og faste blad være et krav. Ifølge en undersøkelse fra den finske buejegerforening er disse av samme størrelsesorden som kravene for jakt på dyr av tilsvarende størrelse internasjonalt.

Den obligatoriske skyteprøven for buejegere som ble innført i 2017 vil også gjelde for jakt på elg. Totalt ble 1567 skyteprøver med bue registrert i løpet av 2017, hvorav 1098 ble godkjent. Dette tilsvarer at 70,1% av prøvene ble godkjent. Med rifle var antallet godkjente skyteprøver på 68;1%.

Finlands Jakt og Jegerforbund støtter Landbruks- og skogbruksdepartementets forslag om å utvide jakt med bue på elg. Den finske Buejegerforbundet støtter opplæring av jegere for sin del med både elektronisk kursmateriell og og arrangering av buejegerkurs i samarbeid med det finske Jegerforbundet.

Det finske Buejegerforbundet ser at det å tillate jakt på elg med bue vil også bringe nye jakt entusiaster, nye elgjegere, verktøy for jakte i områder som ikke egner for rifle av sikkerhetsgrunner og inntekter til lite befolkede områder.

 

Vi i Norges Buejegerforbund håper våre finske venner lykkes med å innføre jakt på elg med bue.