4060030

EBF generalforsamling og nordisk møte

09.04.2019

Årets generalforsamling for European Bowhunting Federation ble avholdt i Danmark den 6-7 April. Erling og Jan Sivert deltok fra Norges Buejegerforbund

Årets generalforsamling for European Bowhunting Federation ble avholdt i Danmark den 6-7 April. Erling og Jan Sivert deltok fra Norges Buejegerforbund

Det var representanter fra fra 12 europeisk land tilstede (Norge, Sverige, Danmark, Finland, Grønland, Tyskland, Belgia, Estland, Tsjekkia, Slovakia, Storbritania, Frankrike) og i tillegg var flere land med på telefon/video.

Det ble også holdt ett nordisk møte hvor Finland, Danmark, Sverige og Norge var med.
Her ble det diskutert hvordan vi skal bedre samarbeide mellom de nordiske landene, som vi håper vil yte godt for alle parter.