Buejaegerne Samles Og Styrkes 02 1024X697

Danskene slår seg sammen til en forening

19.12.2020

De siste årene har Foreningen af Danske Buejægere (FADB) og Danmarks Jægerforbund (DJ) samarbeid tettere og tettere. Resultatet av dette tette samarbeidet er at foreningene nå slår seg sammen til en forening.

De siste årene har Foreningen af Danske Buejægere (FADB) og Danmarks Jægerforbund (DJ) samarbeid tettere og tettere. Samarbeidet er kommet så langt at det er fastslått en plan mot en faktisk sammenslåing av de to foreningene er godkjent av FADBs styre og lokale foreningsformenn samt DJs hovedstyre.

- Det overordnede formålet med en fusjon er å samle krefter og derved styrke den politiske tyngden innen bauejaktens sak, akkurat som en sammenslåing vil styrke de danske bauejegernes felles mål gjennom større synlighet og nærmere kontakt over hele landet, sier styreleder i FADB, Jørgen Vester.

- Vi er imidlertid veldig overbevist om at en sammenslåing kan vekke sterke følelser blant mangeårige medlemmer av foreningen, og det er derfor vi legger stor vekt på at vi ikke mister noe på gulvet eller glemmer noen i prosessen. Det er viktig for en vellykket prosess at vi får tak i ALLE bueskyttere og får ALLE avdelinger involvert i hele landet, selv de som i begynnelsen kanskje ikke tror de har noe å tilby, fastslår han.
Blant annet nevner han  at støtteelementene som over tid har formet FADB - som f.eks. den årlige skytingen - vil fortsette i samme ånd som før.

Kjøreplanen for en sammenslåing var 25. november. 2020 presentert av Jørgen Vester til DJ’s hovedstyre, mens styreleder for DJ, Claus Lind Christensen, 7. des. presenterte planen for FADBs styre og representanter for de lokale foreningene. Dagen etter - 8. desember. - Claus Lind presenterte plan for DJs buekoordinatorer.
Presentasjonene fikk senere aksept fra både DJs hovedstyre og FADBs tillitsvalgte og lokale foreningsformenn.

- Jeg har vært lidenskapelig opptatt med buesaken siden 2010, da jeg selv tok buejaktprøven, og jeg tror at en sammenslåing mellom våre to foreninger vil være en seier for buejakten i Danmark og de danske buejegerne. Etter en sammenslåing kan vi trekke litt mer pund i bueskyttspolitikken, som en stor organisasjon, bruke kreftene sammen og dermed oppnå en bedre mulighet til å få mer av det vi alle i utgangspunktet vil ha, nemlig mest mulig bueskyting for danskene buegjegere, sa Carl Johan Mikkelsen, som har vært medlem av DJs buekomité siden den ble opprettet i 2013. Han satt først som koordinator for Kretts 2 og siden 2018 som styreleder.

- Jeg er godt klar over at det vil være mye å jobbe med i arbeidsgruppen, men vi er klare til å påta oss den oppgaven så lenge det kommer buejaktsaken til gode, konkluderte han.

Arbeidsgruppen som er satt opp består av tre medlemmer fra hver forening, og deres oppgave er å lage en endelig plan for fusjonen. Samtidig må de tildele oppgaver til de respektive personene og sette navn på den politiske komiteen og aktivitetskomiteen.

Arbeidsgruppen består av:
Styreleder i FADB Jørgen Vester.
Styremedlem i FADB Tom Buxbom.
Styremedlem i FADB Brian Lisborg.
Bowkomiteens formann i DJ Carl Johan Mikkelsen.
Book Coordinator DJ’s Kretts 6 Bo Simonsen.
Book Coordinator DJ’s Kretts 8 Orla Hansen.

- Slik jeg ser det handler det nå om å skape et sterkt buejaktområde i DJ. Jeg vet godt at buejakten ikke har vært en del av DJ på lenge og derfor også godt klar over at det er det store arbeidet som har skjedd gjennom mange år i FADB, som har skapt plattformen vi nå står på, og som kan bringe oss sammen. Det har jeg enorm respekt for. Når det er sagt, kan jeg bare slå fast at det egentlige målet med en sammenslåing rett og slett er å samle og styrke buejegerne i Danmark, sa Claus Lind Christensen.

Den første pilen er nå satt på strengen, alt som er igjen er å gjøre et langt, kontrollert avtrekk.

 

Oversatt fra dansk til norsk, les original artikkel her.