Norges Buejegerforbund ble stiftet i 1988 og er en interesseorganisasjon for norske jegere som ønsker å jakte med pil og bue i Norge. Forbundets overordnede mål er derfor å bidra til at slik jakt blir tillatt.

Opparbeidelse av førstehånds erfaringer med buejakt, og å skaffe til veie all relevant kunnskap i forbindelse med slik jakt er derfor viktig. Det gjelder enten det dreier seg om  tekniske, vitenskapelige, samfunnsmessige, moralske eller etiske forhold. Forbundet sitter nå på en betydelig mengde praktisk erfaring og teoretisk kunnskap om jakt med pil og bue fra hele verden. Det er viktig å videreformidle denne kunnskapen  til den norske befolkningen, til våre jegerorganisasjoner, til andre organisasjoner som kan ha interesser innenfor buejakt  og til de riktige statlige organer. Dette gjør vi bla. gjennom deltakelse på utstillinger, ved å holde foredrag, ved demonstrasjoner og gjennom oppslag i media. Som et ledd i opplæringen av norske buejegere arrangerer forbundet konkurranser med naturtro 3-dimensjonale dyrefigurer laget av plastskum. Skyteformen  kalles på grunn av "blinkene" for 3D-skyting. Konkurransene ligner mye på de såkalte jaktstiene som jegere med kruttvåpen deltar i.

Se informasjonsfolder her

Forbundet arrangerer kurs for sertifisering som internasjonal buejeger etter standarden til International Bowhunter Education Program (IBEP). Hvert år arrangeres flere jaktturer til USA, Canada og Afrika. Forbundets medlemmer har felt vilt på alle kontinenter og av tilnærmet alle størrelser. "Buejegeren" er forbundets eget medlemsblad, og inneholder bl.a. artikler om buejakt, om bygging og vedlikehold av utstyr og om skyteteknikk. Bladet kommer ut tre ganger pr. år.

NBJF er tilsluttet:

International Bowhunter Education Program (IBEP) World Bowhunting Organization (WOBA) International Bowhunting Organization (IBO). European Bowhunting Association (EBA)

Forbundet samarbeider nært med buejeger organisasjonene i Sverige, Danmark og Finland.

Norges Buejegerforbund - Org.nr.:995670186

Vedtekter til NBJF