Bli medlem av Norges Buejegerforbund og støtt gjenninføring av buejakt i Norge.

Medlemskap for 2019 er:

Enkeltmedlem: 450,-

Familiemedlem: 600,-

Livstidsmedlem: (LTM) 4500,- (D.v.s. 10 x enkeltmedlemskap om kontingent i fremtiden vil øke.) 

Livstidsmedlemskap i Norges Buejegerforbund.
Det er flere interesseorganisasjoner som har livstidsmedlemskap. De som betaler inn kontingent som LTM medlem vil motta 2 stk. tøymerker med LTM brodert inn. Det er likt tøymerke som det vanlige tøymerke. Du har nå en gyllen mulighet til å slippe årlige kontingent purringer. Bli livstidsmedlem i NBJF.

Ved innmelding siste halvdel av kalenderåret, betales 225,- i medlemskontigent. Kontingenten dekker også bladet Buejegeren som kommer ut 3 ganger i året. (Kun et nummer pr. familiemedlemskap). Nye medlemmer vil ved innbetaling motta en velkomstpakke som inneholder tøymerke, tidligere utgave av Buejegeren samt en informasjonsfolder. Du vil etter kort tid motta en epost fra oss med mer informasjon om innbetaling.

Registrerer du familiemedlemsskap skriver du hovedmedlemmet under "Om meg".

For å registrere medlemskap send en mail med følgende opplysninger til kasserer Jan Sivert Hauglid:

Fornavn

Etternavn

Kjønn

Adresse

Postnummer

Poststed

Fødselsdato (dd.mm.åååå)

Epost

Mobilnummer

(evnt. om du ønsker familiemedlemskap) 

Tilhører du en lokal Buejegerklubb så skriv klubbnavn.

Kontonr. til NBJF.  0530.29.86586