Bli medlem i Norges buejegerforbund

Medlemskapet koster for 2018 kr 295.-  og kr. 100,- i tillegg for hele familien. Ved innmelding siste halvdel av kalenderåret, betales 150,- i medlemskontigent. Kontingenten dekker også bladet Buejegeren som kommer ut 3 ganger i året. (Kun et nummer pr. familiemedlemskap). Nye medlemmer vil ved innbetaling motta en velkomstpakke som inneholder tøymerke, tidligere utgave av Buejegeren samt en informasjonsfolder. Du vil etter kort tid motta en epost fra oss med mer informasjon om innbetaling.

Registrerer du familiemedlemsskap skriver du hovedmedlemmet under "Om meg".

For å registrere medlemskap send en mail med følgende opplysninger til kasserer Jan Sivert Hauglid:

Fullt navn
Adresse . postnummer og sted
E-mail
Fødselsdato
Telefon

evnt. om du ønsker familiemedlemskap

Tilhører du en lokal Buejegerklubb så skriv klubbnavn.

Kontonr. til NBJF.  0530.29.86586