Innspill til styret

Å få legalisert buejakt i Norge er styrets viktigste sak.  All innsats vil være rettet mot dette målet.  For å komme i havn, trenger vi den hjelp vi kan få fra medlemmene.  Ikke minst krever det at vår økonomi er god, slik at vi kan gjennomføre ønskede tiltak.  Støtte fra tidligere medlemmer er nødvendig og vi oppfordrer disse til å ta kontakt.  Innspill til styret kan sendes via leder.

Du finner også på sosiale medier; Besøk oss også på vår facebook gruppe


Leder

Vidar Bjørnli


Nestleder

Aun Egil Vikør


Kasserer/Pressekontakt
Jan Sivert Hauglid

 


Sekretær
Rune Antonsen

 

 


Styremedlem 1
Erling Flatby


Styremedlem 2
Åge Morten Veimo

 

 


Styremedlem 3
Egil Gulliksen

 


Styremedlem 4
Paul Hallvard Eiesar

 


Varamedlem 1
Trygve Tønneberg

 


Varamedlem 2
Tor Karlsen


Revisor
Kåre Gulliksen

NBJF's Regionskontakter

Regionskontaktene er NBJF's kontaktpunkt ute i distriktene.   Har du spørsmål om buejakt, eller ønske om presentasjon i lag eller forening, ta kontakt.   Regionskontaktene stiller villig opp!

Sørlandet (Aust Agder)
Per Inge Sekkenes
Sørlandet & Sørvestlandet (Vest Agder)
Leif Gunnar Olsen
NordVestlandet
Kim Hatleset

Møre og Romsdal & Trøndelag
Anders Gulbrandsen

Hardanger
Aun Egil Vikør