Buejegeren nr. 3-2018 er sendt til trykkeriet og du vil motta det før jul. Nok et fin eksemplar av vårt medlemsblad, men vi trenger sårt ditt bidrag til at bladet skal holde den standard som vi vil. Derfor er oppfordringen send in stoff til redaktøren.