Årsmøte 2020 påmelding - Norges Buejegerforbund

Årsmøte 2020 påmelding

Betaling

Betaling til Vipps, 87998 eller scan koden under i Vipps app'en.
Eller kontonr: 0530.29.86586. Husk og merke betaling med navn, medlemsnummer og årsmøte 2020.

Vipps - Norges Buejegerforbund

Pris:
Startavgift lørdag 2 mai. 250,- Senior / 150,- Junior