Bli medlem i Norges buejegerforbund

Medlemskapet koster for tiden kr 295.- pr år, og kr. 100,- i tillegg for hele familien. Ved innmelding siste halvdel av kalenderåret, betales halv medlemskontingent. Kontingenten dekker også bladet Buejegeren som kommer ut 3 ganger i året. Nye medlemmer vil ved innbetaling motta en velkomstpakke som inneholder tøymerke, tidligere utgave av Buejegeren samt vedtekter. Du vil etter kort tid motta en epost fra oss med mer informasjon om innbetaling.

Registrerer du familiemedlemsskap skriver du hovedmedlemmet under "Om meg".

For å registrere medlemskap send en mail med følgende opplysninger til kasserer Jan Sivert Hauglid:

Fullt navn
Adresse . postnummer og sted
E-mail
Fødselsdato
Telefon
evnt. om du ønsker familiemedlemskap

Kontonr. til NBJF.  0530.29.86586