Her er resultat fra valget på årsmøte 2017.

Leder.             Vidar Bjørnli. Valgt for 2 år.

Nestleder.        Aun Egil Vikør. Ikke på valg.

Kasserer.         Jan Sivert Hauglid. Ikke på valg.

Sekretær.        Trygve Tønneberg. Ikke på valg.

Styremedlem.   Erling Flatby. Valgt for 2 år.

Styremedlem.   Ernst Thorkildsen. Valgt for 1 år.

Styremedlem.   Geir Carlstrøm. Valgt for 1 år.

Styremedlem.   Paul Halvard Eiasar. Valgt for 2 år.

Varamedlem.   Tor Karlsen. Ikke på valg.

Varamedlem.   Per J. Teigen. Ikke på valg.

Valgkomite.     Einar Magne Jordalen.

Valgkomite.     Eric Malnes.

Redaktør.        Jim Alan Stensrud.

Revisor.           Kåre Gulliksen.